Palaa artikkelin tietoihin Tahiti 5

TAHITI DOSSIER – Tahiti 5: Suomalainen nykytaide ja sen tutkimus

Taidehistorian seura järjesti yhteistyössä Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan ja Rovaniemen taidemuseon kanssa TAHITI 5 -konferenssin Rovaniemellä Kulttuuritalo Korundissa 1.–2.11.2012. Jälkimmäisenä päivänä järjestettiin myös retki, jonka aikana tutustuttiin kahden lappilaisen nykytaiteen pioneerin Kalervo Palsan ja Reidar Särestöniemen ateljeisiin.

TAHITI 5 -konferenssin teemana oli Suomalainen nykytaide ja sen tutkimus. Tapahtuma oli jatkoa neljälle aikaisemmalle konferenssille tai “taidehistorian päiville”, joista ensimmäinen järjestettiin Ateneumin taidemuseossa vuonna 2007. Tilaisuuksien teemat ovat vaihdelleet taidehistoriallisesta ajattelusta, taidehistorian kieleen ja käsitteisiin, teoriaan, historiaan ja muistin käytäntöihin sekä empiriaan taidehistoriassa. Key note -puhujia on näihin viiteen tapahtumaan kutsuttu sekä Suomesta että ulkomailta.

Näillä konferensseilla Taidehistorian seura on halunnut tarjota mahdollisimman laaja-alaisen ja avoimen tieteellisen keskustelufoorumin omalle yhteisölleen ja lähialojen tutkijoille ja opiskelijoille. Tärkeänä painopistealueena on ollut ajankohtaisten tutkimushankkeiden esittely ja tässä mielessä tilaisuudet ovat antaneet myös monille tohtoriopiskelijoille mahdollisuuden tuoda keskusteluun uusia aluevaltauksia. Tapahtumat on aina järjestetty yhteistyössä seuran ja eri yliopistojen tai / ja museoiden kanssa, ja tällä tavalla on pyritty tiivistämään suhteita taidehistorian eri kentillä työskentelevien ammattilaisten välillä.

TAHITI 5 -konferenssin työryhmään kuuluivat: dosentti Hanna Pirinen ja FT Tuuli Lähdesmäki (Taidehistorian seura), professori Tuija Hautala-Hirvioja ja dosentti Jyrki Siukonen (Lapin yliopisto), museotoimenjohtaja Hilkka Liikkanen ja amanuenssi Riitta Kuusikko (Rovaniemen taidemuseo). Käytännön järjestelyihin osallistui myös seuran sihteeri FM Pinja Metsäranta.

Esitelmät konferenssiin valikoitiin call for papers -menetelmällä ja tämä Dossier-julkaisu sisältää kahdeksan konferenssin sisältöihin pohjaavaa vertaisarvioitua artikkelia seuraavilta kirjoittajilta: Tuija Hautala-Hirvioja, Maria Huhmarniemi, Hanna Johansson, Katve-Kaisa Kontturi, Kalle Lampela, Riikka Niemelä, Pirjo Roponen-Lunnas ja Jyrki Siukonen. Artikkelit valottavat monipuolisesti Suomalaista ja tässä tapauksessa erityisesti myös lappilaista nykytaidetta, sen erilaisia ilmaisumuotoja ja sisältöjä. Johdannon on kirjoittanut taidehistorioitsija ja TAHITI-lehden kolumnisti Asko Mäkelä, joka on jo vuosikymmeniä seurannut aktiivisesti suomalaista ja kansainvälistä nykytaidetta.

Kiitän kaikkia kirjoittajia ja vertaisarvioijia heidän panoksestaan. Lämmin kiitos myös Rovaniemen taidemuseolle merkittävästä taloudellisesta tuesta konferenssille ja julkaisulle.

Dossierin toimitussihteerinä toimi FM Linda Leskinen, joka siirtyy TAHITI-lehden toimitussihteeriksi vuoden 2014 alusta.

 

Helsingissä, 3.12.2013

Johanna Vakkari,
toimittaja

 

Johanna Vakkari, FT, dosentti, on opettanut taidehistoriaa Helsingin yliopistossa vuodesta 1995 lähtien. Vuodesta 2011 hän on toiminut suunnittelijana Kuvataideakatemiassa ja vuodesta 2014 vuoden 2016 loppuun hän työskentelee taiteen ja kulttuurin ohjelman ohjelmapäällikkönä Suomen Lontoon instituutissa. Hän toimi Taidehistorian seuran puheenjohtajana vuosina 2007–2013. Vakkarin julkaisut käsittelevät pääasiassa Italian taidetta, taidehistorian historiaa, metodeja ja teoriaa sekä nykytaidetta.

 

 

 

Ole hyvä ja lue palvelun tietosuojaseloste Hyväksyn