Palaa artikkelin tietoihin Pekka Korvenmaan julkaisut 1980–2014

Pekka Korvenmaan julkaisut 1980–2014

1980

Kulturhistoriska miljöer i Borgå landskommun. Redigering, text: Pekka Korvenmaa. Bilderna: Museiverket/Pekka Korvenmaa. Borgå: Borgå landskommun, 1980.

Porvoon maalaiskunnan kulttuurihistoriallinen ympäristö. Toimitus, teksti: Pekka Korvenmaa. Kuvat: Museovirasto/Pekka Korvenmaa. Porvoon maalaiskunta: Porvoon maalaiskunta, 1980.

1981

Lars Sonck 1870–1956: arkkitehti = architect. Näyttelyryhmä = exhibition team: Paula Kivinen, Pekka Korvenmaa, Esa Piironen. Näyttelyn suunnittelu = exhibition design: Esa Piironen. Luettelo ja graafinen asu = catalogue and graphic design: Esa Piironen. Käännökset = translations: English Centre. Suomen rakennustaiteen museon monografiasarja. Helsinki: Suomen rakennustaiteen museo, 1981.

Suomalainen vaikutus Riian arkkitehtuurissa 1900–1914. Arkkitehti 1981:3, s. 48–49.

1982

Lars Sonck 1870–1956: arkkitehti. Näyttelyryhmä: Paula Kivinen, Pekka Korvenmaa, Esa Piiroinen. 2. painos.  Helsinki: Suomen rakennustaiteen museo, 1982.

Pankkisalin kehityshistoriaa Suomessa: … ja hän ajoi ulos kaikki, jotka myivät ja ostivat temppelissä… Arkkitehti 1982:7, s. 60–64.

Säätyläispuutarhasta kivikaupunkiin: Töölön raitiovaunuhallien vaiheita 1820–1980.

Narinkka 1982(1983), s. 68–101.

Taidehistoriallisia tutkimuksia = Konsthistoriska studier. 6. Toimittanut: Pekka Korvenmaa. Helsinki: Taidehistorian seura, 1982.

1984

Monitulkintainen Aalto. Arvosteltu teos: Alvar Aalto: a critical study / Malcolm Quantrill. Arkkitehti 1984:6, s. 87–89.

1988

Arkitekten i industrialistens tjänst: Alvar Aaltos planer för Kauttua industrisamhälle 1938. Konsthistorisk tidskrift 1988:3–4, s. 168–172.

1989

Kauttua: tuotanto ja ympäristö 1689–1989. Pekka Korvenmaa. Kohteiden värivalokuvaus: Antti Kylänpää. Karttaliitteet: Pekka Korvenmaa & Heimo Virnala. Käännökset = transl.: Jyri Kokkonen. Kauttua: Ahlström, 1989.

1990

Lars Sonck 1870–1956: tradizione e modernita. Testi di Paula Kivinen, Pekka Korvenmaa e Asko Salokorpi. Documenti di architettura. Milano: Electa, 1990.

Villa Grönberg. Helsingin pitäjä, 1990, s. 18–31.

1991

Innovation versus Tradition: the Architect Lars Sonck, Works and Projects 1900–1910. Pekka Korvenmaa. Translation: Juri Kokkonen. Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja = Finska fornminnesföreningens tidskrift 96. Diss, Helsingin yliopisto. Helsinki: Suomen muinaismuistoyhdistys, 1991.

Kauttuan tehdasyhdyskunta: ympäristöä teollisuuden ehdoin. Teoksessa: Ympäristö ja aika. Toimittaneet Vuokko Aromaa … et al.. Kirjoittajat: Harri Andersson … et al.

Helsinki: Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto, 1991, s. 108–125.

1992

Arkkitehdin työ: Suomen arkkitehtiliitto 1892–1992 = Arkitektens arbete: Finlands arkitektförbund 1892–1992. Toimitus = redigering: Pekka Korvenmaa. Helsinki: Rakennustieto, 1992.

Forest and Metropolis: Some Aspects of the Development of Finnish Architecture from half way through the 1890′s up to the First World War. Teoksessa: Suomen tekijät = Finland Creators. Toimitus = editors: Kerttu Karvonen-Kannas, Kirsi Kaisla. Käännökset = translations: John Derome. Punkaharju: Taidekeskus Retretti, 1992. s. 122–149.

Metsä ja metropoli: suomalaisen arkkitehtuurin kehityskulkuja 1890-luvun puolivälistä ensimmäiseen maailmansotaan. Teoksessa: Suomen tekijät = Finland Creators. Toimitus = editors: Kerttu Karvonen-Kannas, Kirsi Kaisla. Käännökset = translations: John Derome. Punkaharju: Taidekeskus Retretti, 1992. s. 122–149.

Sota tuhoaa, sota järjestää: arkkitehdit ja kriisi. Teoksessa: Arkkitehdin työ: Suomen arkkitehtiliitto 1892–1992. Toimitus = redigering: Pekka Korvenmaa. Helsinki: Rakennustieto, 1992. s. 113–127.

War Destroys and Organizes: Architects and Crisis. Teoksessa: The Work of Architects: the Finnish Association of Architects 1892–1992. Edited by Pekka Korvenmaa. Translated by Juri Kokkonen. Helsinki: Finnish Building Centre, 1992. s. 113–127.

The Work of Architects: the Finnish Association of Architects 1892–1992. Edited by Pekka Korvenmaa. Translated by Jüri Kokkonen. Helsinki: Finnish Building Centre, 1992.

1993

Sodan jaloista rauhankotoon. Arvosteltu teos: Model Houses for Model Families: Gender, Ideology and the Modern Dwelling: the Type-Planned Houses of the 1940s in Finland / Kirsi Saarikangas. Helsinki, 1993. Arkkitehti, 1993: 3, s. 62–64.

1994

The Crisis as Catalyst: Finnish Architecture, Alvar Aalto and the Second World War: a Case in Strategic Decision-Making. Teoksessa: Architecture of the Essential / the 6th International Alvar Aalto Symposium, August 19–21, 1994, Jyväskylä, Finland. Editor: Pirkko Tuukkanen. English editing: Silja Kudel. Jyväskylä: Alvar Aalto Museum, 1995. s. 75–89.

1995

Books. Arvosteltu teos: Finnish Wooden Churches / Lars Pettersson with contributions by Marja Terttu Knapas, Riitta Nikula and Kristiina Paatero. Helsinki, 1989. .Arvosteltu teos: Norwegian Wood: a Tradition of Building / Jerry Holan. New York, 1990. Journal of the Society of architectural historians, 1995:1, 105–107.

1996

Can Design ever Become Science? Arttu, 1996:5/6, s. 27.

Eliel Saarinen (1873–1950): kansallisen ja kansainvälisen rakentaja.
Teoksessa: Kansallisgalleria: suuret suomalaiset; 2: Demokratisoituva Suomi (1850–1920). Toimituskunta: Allan Tiitta … et al. Toimitus: Anssi Mäkinen … et al. Espoo: Weilin + Göös, 1996. s. 230–235.

Huonekalupiirtäjästä tuotesuunnittelijaksi: kalusteiden ideoinnista ja tuottamisesta sotien jälkeisessä Suomessa, esimerkkinä Ilmari Tapiovaara. Teoksessa: Näköalapaikalla: Aimo Reitalan juhlakirja. Toimittaja = redaktör Anna Ruotsalainen. Taidehistoriallisia tutkimuksia 17. Helsinki: Taidehistorian seura, 1996. s. 125–133, 198–199.

No Guru, no Method?: Mapping out the Field of Research in Design. Form Function Finland, 1996:4, s. 20–21.

Lars Sonck (1870–1953): kirkkojen ja huviloiden arkkitehti.
Teoksessa: Kansallisgalleria: suuret suomalaiset; 2: Demokratisoituva Suomi (1850–1920). Toimituskunta: Allan Tiitta … et al. Toimitus: Anssi Mäkinen … et al. Espoo: Weilin + Göös, 1996. s. 218–219.

“Tämä kaunis huvila, joka valkoisine muureineen muistuttaa vanhaa linnaa”.
Teoksessa: Tuuli ja pilvet ja männynlatvat: Hyvinkään parantola – Hyvinge sanatorium och badanstalt 100 vuotta. Toimitus Jukka Forslund, Pirjo Hämäläinen-Forslund. Hyvinkää: Hyvinkään taidemuseo, 1996. Hyvinkään taidemuseon julkaisuja; 13. s. 35–48, 93.

1997

The Finnish Wooden-House Transformed: American Prefabrication, War-Time Housing and Alvar Aalto. Teoksessa: Alvar Aalto – modernisti, yhdyskuntasuunnittelija, standardisoinnin kehittäjä: seminaari Kotkassa 22.–23.5.1997. Toimitus Sirkka Soukka. Kotka: Kotkan kaupunki, 1997. s. 157–171.

Ilmari Tapiovaara. Pekka Korvenmaa; traducciones: Deborah Bonner…et al. Traduccion del fines al ingles: Juri Kokkonen. Clásicos del diseño = Design Classics; 5. Rakennustuotanto-kirjasarja. Barcelona: Santa & Cole, 1997.

Miedzy centrum a prowincja: Zalety peryferii. Käänt. Jadwiga Piatkowska.
Teoksessa: Sztuka okolo 1900 w Europie Srodkowej: Centra i prowincje atystyczne: materiały międzynarodowej konferencji zorg. w dniach 20–24 października 1994. Red. nauk. Piotr Krakowski, Jacek Purchla. Kraków: MCK, 1997. s. 159–166.

The Multipurpose Chair as Mission: Ilmari Tapiovaara. Form Function Finland, 1997:4, s. 22–25.

1998

The Condition and Future Challenges of Finnish Design: A Survey Launched by SITRA. Form Function Finland, 1998: 2, s. 48.

From Craft to Product Design: Some Remarks on the Conceptualization and Production of Houses and Objects in Finland after the II World War. Teoksessa: Konsten efter 1945: NORDIKs konsthistorikersymposium i Åbo den 13–16 Juni 1996. Toimittajat = redaktörer = editors: Leena Björkqvist & Anna Vihervaara. Taidehistoriallisia tutkimuksia; 19 =  Konsthistoriska studier; 19. Helsinki: Taidehistorian seura, 1998. s. 117–122.

How the Miracle Was Made. Arvosteltu teos: Muotopuolen merenneidon pauloissa: Suomen taideteollisuuden kultakausi: mielikuvat, markkinointi, diskurssi / Harri Kalha. Helsinki, 1997. Books from Finland, 1998: 1, s. 59–61.

Mehr Licht? Arkkitehti, 1998:1, s. A34–A39.

Muotoiltu etu I: muotoilu, teollisuus ja kansainvälinen kilpailukyky. Toimittanut: Pekka Korvenmaa. Sitra / Suomen itsenäisyyden juhlarahasto; 196. Helsinki: Sitra, 1998.

Muotoiltu etu II: muotoilu, teollisuus ja kansainvälinen kilpailukyky. Toimittanut: Pekka Korvenmaa. Sitra / Suomen itsenäisyyden juhlarahasto; 197. Helsinki: Sitra, 1998.

Opportunities and Ideals in Modern Furniture Design in Finland.
Teoksessa: Finnish Modern Design: Utopian, Ideals and Everyday Realities, 1930–1997. Marianne Aav… et al.; Marianne Aav and Nina Stritzler-Levine editors. Published by The Bard Graduate Center for Studies in the Decorative Arts. Translators: Jyri Kokkonen … et al. New York: Bard Graduate Center for Studies in the Decorative Arts, cop. 1998. s. 103–127.

No Guru, No Method?: Discussion on Art and Design Research. Editor: Pia Strandman. Editorial board Pekka Korvenmaa, Yrjänä Levanto. Publication Series of University of Art and Design Helsinki UIAH. 55. Taideteollisen korkeakoulun julkaisusarja; 55. Helsinki: University of Art and Design Helsinki, 1998.

1999

A Chair is Not Just a Chair – It Is the Key to Interior Design: Ilmari Tapiovaara 1914–1999. Arttu, 1999:3, s. 7–9.

Kotimaasta maailmalle: taideteollisuus, tuotanto ja kansainvälisyys 1950- ja 1960-luvuilla. Teoksessa: Visioita. Toimittanut Anne Stenros. Kirjoittajat: Carla Enbom … et al. Helsinki: Otava, 1999. s. 52–57.

Out in the World: Design, Industry and Internationalization in the 1950s and ’60s.
Teoksessa: Visions of Modern Finnish Design. Edited by Anne Stenros. Authors: Carla Enbom … et al. Translation: John Arnold and Jüri  Kokkonen. Helsinki: Otava, 1999. s. 52–57.

Sadankolmenkymmenen vuoden keskustelu. Teoksessa: Ateneum maskerad: taideteollisuuden muotoja ja murroksia: Taideteollinen korkeakoulu 130 vuotta. Päätoimittaja: Yrjö Sotamaa. Toim. Pia Strandman. Kirjoittajat: Marianne Aav … et al.  Taideteollisen korkeakoulun julkaisusarja; 62. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu, 1999. s. 13–17.

Tietoisuuden tasot. Teoksessa: Ateneum maskerad: taideteollisuuden muotoja ja murroksia: Taideteollinen korkeakoulu 130 vuotta. Päätoimittaja: Yrjö Sotamaa. Toim. Pia Strandman. Kirjoittajat: Marianne Aav … et al. Taideteollisen korkeakoulun julkaisusarja; 62. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu, 1999. s. 173–177, 180–200.

Tilat ja tuolit: näkökulmia sisustusarkkitehdin ammattikuvaan. Teoksessa: Yhteiset olohuoneet: näkökulmia suomalaiseen sisustuskulttuuriin 1949–1999. Toimittanut Minna Sarantola-Weiss. Helsinki: Otava, 1999. s. 106–111, 118–125, 128–135.

2000

Destruction, Scarcity and a New Rise: Finnish Architecture in the 1940s. Teoksessa: 20th Century Architecture: Finland. Edited  by Marja-Riitta Norri, Elina Strandertskjöld and Wilfried Wang. Picture editor Kirsi Leiman. Helsinki: Museum of Finnish Architecture, 2000. s. 70–82.

Ideological Design. Arttu, 2000:4, s. 10–11.

2001

40 vuotta teollisen muotoilun koulutusta. Arttu, 2001: 5–6, s. 8.

Industrial Design as a Culturally Reflexive Activity in Manufacturing. Juha Järvinen, Ilpo Koskinen; assisted by Pekka Korvenmaa … [et al.]. Sitra reports series; 15. Sitran raportteja; 15. Publication series of the University of Art and Design Helsinki UIAH; 33. Taideteollisen korkeakoulun julkaisusarja; 33. Helsinki: Sitra, 2001.

More Light?.Alvar Aalto Designer. Editor Pirkko Tuukkanen. Helsinki: Alvar Aalto Foundation, 2002. s. 109–133.

Rhetoric and Action: Design Policies in Finland at the beginning of the third millennia. Scandinavian Journal of Design History, 2001, s. 7–15.

Zerstörung, Mangel und Neuanfang. Teoksessa: Finnland: Architektur im 20. Jahrhundert. Herausgegeben Adolph Stiller. München: Anton Pustet, 2001.

Architektur im Ringturm; 6. s. 98–115.

2002

Reception and Dissemination: the International Role of early 20th century Finnish Architecture. Centropa, 2002:1, s. 5–12.

Universal versus Individual: the Architecture of the 1960′s: Conference proceedings.
Editorial staff  Pekka Korvenmaa, Esa Laaksonen. Helsinki: Alvar Aalto Academy, 2002. Who are We?: Where Do We Come from?: Where Are We Going?. Now the Light Comes from the North. s. 70–77.

2003

Ahlströmin suku ja yhtiö taiteen, arkkitehtuurin ja taideteollisuuden tukijoina.
Teoksessa: Suomen kulttuurihistoria Osa 3: Oma maa ja maailma. Toimituskunta: Laura Kolbe, päätoimittaja … et al.; toimittajat Anja Kervanto Nevanlinna, Laura Kolbe. Helsinki: Tammi, 2003. s. 290–291.

Näkyä vai palvella?: muotoilusta Suomessa 1960-luvulla. Teoksessa: Oleta pyöreä tuoli: Eero Aarnion 60-luku = Assume a Round Chair: Eero Aarnio and the 60′s. Kirjan toimitus = editorial work: Harri Kalha. Käännökset = translation: Silja Kudel, Tomi Snellman. Julkaisusarja / Taideteollinen korkeakoulu; 72. Taidehallin julkaisusarja; [1] Helsinki: Helsingin taidehalli: 2003. s. 28–50.

To Be Seen Or to Serve?: Finnish Design in the 1960s. Teoksessa: Oleta pyöreä tuoli luku = Assume a Round Chair: Eero Aarnio and the 60′s. Kirjan toimitus = editorial work: Harri Kalha. Käännökset = translation: Silja Kudel, Tomi Snellman. Julkaisusarja / Taideteollinen korkeakoulu; 72. Taidehallin julkaisusarja; [1] Helsinki: Helsingin taidehalli: 2003. s. 28–50.

Puhtaus on puoli ruokaa – niin myös asumista. Arvosteltu teos: Asunnon muodonmuutoksia: puhtauden estetiikka ja sukupuoli modernissa arkkitehtuurissa / Kirsti Saarikangas. Helsinki, 2002. Hiidenkivi: suomalainen kulttuurilehti, 2003:3, s. 34–35.

2004

Alvar Aalto Architect. Volume 7, Sunila 1936–54. Editor: Pekka Korvenmaa. Translations: Desmond O’Rourke. Helsinki: Alvar Aalto Foundation, 2004.

Modern Architecture Serving Modern Production. Teoksessa: Alvar Aalto Architect. Volume 7, Sunila 1936–54. Editor: Pekka Korvenmaa. Translations: Desmond O’Rourke. Helsinki: Alvar Aalto Foundation, 2004. s. 9–21.

Yksilö ja yleistys. Anonymiteetistä 1960-luvun muotoilussa ja arkkitehtuurissa. Teoksessa: Rakkaudesta kaupunkiin, Riitta Nikulan juhlakirja = For Love of the City, Festschrift to Riitta Nikula. Toimituskunta Timo Keinänen … et al. Toimittajat Kirsi Saarikangas, Hanne Wikström. Päätoimittaja Renja Suominen-Kokkonen. Taidehistoriallisia tutkimuksia; 28. Helsinki: Taidehistorian seura, 2004. s. 143–150.

2005

Arkkitehdin menestystarina. Arvosteltu teos: Väinö Vähäkallio ja hänen toimistonsa: arkkitehdin elämäntyö ja verkostot / Aino Niskanen. Espoo, 2005. Arkkitehti, 2005:4, s. 92.

Kuinka Lappi nousi. Arvosteltu teos: Jälleenrakennuksen perintö Lapissa. Toim. Antti Pihkala. Oulu, 2004. Arkkitehti, 2005:3, s. 75.

2006

Eero Saarinen – muodon mestari = Eero Saarinen – a Master of Form. Arkkitehti, 2006:5, s. 74–83.

Elämysten muotoilu – uusi asia? Arttu, 2006:3, s. 18.

2007

Sonck, Lars (1870–1956): arkkitehti, professori. Teoksessa: Suomen kansallisbiografia. 9. Siltanen-Tott / toimituskunta: päätoimittaja: Matti Klinge … et al. Toimittajat: toimituspäällikkö: Aulikki Litzen (1993–2002) … et al. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2007. s. 195–197.

2008

Taideteollisen tutkimuksen lyhyt pitkä historia. Arttu, 2008:3, s. 28.

Ykseyden moninaisuus. Teoksessa: Yrjö Kukkapuro: huonekalusuunnittelija. Toimituskunta: Marianne Aav… et al. Helsinki: Designmuseo, 2008. s. 88–109.

2009

Finnish Design: a Concise History. Pekka Korvenmaa. English translation: Juri Kokkonen. Taideteollisen korkeakoulun julkaisusarja; 98. Publications series of the University of Art and Design Helsinki; 98. Helsinki: University of Art and Design Helsinki, 2009.

Sonck, Lars (1870–1956): arkitekt. Teoksessa: Biografiskt lexikon för Finland. 2, Ryska tiden. Redaktion: Henrik Knif (huvudred.), Fredrik Hertzberg, Jeannette Forsén, Julia Dahlberg. Översättare: Joel Backström … et al. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, 2009. s. 836–838.

Taide & teollisuus: johdatus suomalaisen muotoilun historiaan. Pekka Korvenmaa. Taideteollisen korkeakoulun julkaisusarja; 88. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu, 2009.

2010

Ei vain muodon vuoksi: eräitä modernin kalusteen ulottuvuuksia. Teoksessa: Modernismi: kirjoituksia suomalaisesta modernismista. Toimitus Marianne Aav. Tekstitoimitus Jukka Savolainen. Helsinki: Designmuseo, 2010. s. 38–57.

2011

A Bridge of Wood: Aalto, American House Production, and Finland. Teoksessa: Aalto and America. Edited by Stanford Anderson, Gail Fenske, and David Fixler. New Haven: Yale University Press, 2011. s. 95–111.

Kun Suomi-kuva putosi puusta: muotoilun ja sen julkikuvan ristiriidoista. Teoksessa: Rajaton muotoilu: näkökulmia suomalaiseen taideteollisuuteen. Toimittanut Paula Hohti. Helsinki: Avain, 2011. s. 23–35.

2012

The Individual, the Community, the World. Teoksessa: Wilson meets Wirkkala: the Story of Tapio Wirkkala Park, Designed by Robert Wilson. Edited by Tuula Isohanni. English translation: Esa Lehtinen. Helsinki: Aalto University, 2012. Helsinki City Art Museum’s publications; 125. Aalto University publication series; 9/2012. Helsingin kaupungin taidemuseon julkaisuja; 125. s. 36–43.

Finnish Design: a Concise History. Beijing: China architecture & building press, 2012.

From Policies to Politics: Finnish Design on the Political Battlefield in the 1960s and 1970s. Teoksessa: Scandinavian Design: Alternative Histories. Edited by Kjetil Fallan. London: Berg Publishers, 2012. s. 222–237.

2013

Menneisyyden, nykyhetken ja tulevaisuuden vuoropuhelu.
Teoksessa: Aate, muoto, materiaali : Designmuseon kokoelmat.
Toimitus, kirjoittajat: Helena Leppänen, Aila Svenskberg, Leena Svinhufvud, Merja Vilhunen; muut kirjoittajat: Harri Kivilinna … et al. Helsinki : Design-museo, 2013. s. 4–5.

2014

Kultarannan arkkitehtuuri.
Teoksessa: Kultaranta. Toimittanut Hannu Heikkilä; valokuvannut Taneli Eskola.
Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2014. Kirjokansi; 61. s. 48–85.

Finnish Design – A Concise History. London: V & A Publishing, 2014.

Ilmari Tapiovaara, sisustusarkkitehti. Nousu, loisto, unohdus ja paluu.
Teoksessa: Ilmari Tapiovaara: muotoilu ja elämä. Kirjoittajat: Pekka Korvenmaa, Susanna Aaltonen, Suvi Saloniemi, Aila Svenskberg (kirjan toimittaja), Jonathan M. Woodham. Käännökset: Jüri Kokkonen. Helsinki: Designmuseo, 2014. s. 8–55.

Ilmari Tapiovaara, Interior Architect. Rise, Fame, Oblivion and Return. Teoksessa Ilmari Tapiovaara: Life and Design. Contributors: Pekka Korvenmaa, Susanna Aaltonen, Suvi Saloniemi, Aila Svenskberg (editor), Jonathan M. Woodham. Photo editors: Aila Svenskberg, Salla Heino, Harri Kivilinna. Translations: Jüri Kokkonen. Helsinki: Designmuseo, 2014. s. 8–55

 

 

 

Ole hyvä ja lue palvelun tietosuojaseloste Hyväksyn