[1]
Wickman, K. 2021. Bauhaus-skolan en modell för Konstfackskolan 1944. Tahiti. 11, 1 (loka 2021), 84–91. DOI:https://doi.org/10.23995/tht.111928.