[1]
Waenerberg, A. 2013. Mona Lisan hymy ja tunne tulkinnan tyƶkaluna. Tahiti. 3, 4 (joulu 2013).