[1]
Jokinen, T. 2015. ”Ei voi olla taiteilija olematta ihminen”: Gustaf Nyströmin kytköksiä aikansa kuvataiteeseen. Tahiti. 5, 1 (kesä 2015).