(1)
Wickman, K. Bauhaus-Skolan En Modell för Konstfackskolan 1944. tht 2021, 11, 84–91.