(1)
Wickman, K. Bauhaus-skolan en modell för Konstfackskolan 1944. tht 2021, 11, 84–91.