(1)
Hyvönen, H. Digitaalisen Arkkitehtuurin kuvalähteillä: Katsaus Tietokoneavusteisen Arkkitehtuurin Kuvahistoriallisia Taustoja Koskevaan Tutkimukseen. tht 2022, 12, 112-123.