(1)
Kähkönen, S. Uusia näkökulmia Modernin Sakraaliarkkitehtuurin Tutkimukseen. tht 2022, 12, 141-145.