(1)
Nylund, L. Alexander Lauréus genremÄlningar och den tidiga romantikens visuella kultur. tht 2023, 13, 135-140.