(1)
Kokkinen, N.; Lahelma, M. Fragmentoituvan taidemaailman haasteita ja mahdollisuuksia. tht 2023, 13, 5-8.