(1)
Roivainen, H. Utooppisten maisematyyppien jatkumo 2000-luvulla: Kuusi pohjoismaalaista taidemaalaria. tht 2024, 14, 156–162.