(1)
Home, M. Abstraktin Ekspressionismin Syntysijoilla: Eino Ruutsalo New Yorkissa 1949–1952. tht 2016, 6.