Moisio, T. (2020). Sommiteltu todellisuus: Erik Enrothin taiteellinen diskurssi. Tahiti, 10(2–3), 137–142. https://doi.org/10.23995/tht.100191