Kosonen, H. (2020). Sukupuolitettu ja tartuntavaarallinen itsemurha: tabu ja biovalta omaehtoista kuolemaa käsittelevissä englanninkielisissä nykyelokuvissa. Tahiti, 10(2–3), 143–147. https://doi.org/10.23995/tht.100192