Wickman, K. (2021). Bauhaus-skolan en modell för Konstfackskolan 1944. Tahiti, 11(1), 84–91. https://doi.org/10.23995/tht.111928