Svarvar, J. (2022). Första och andra klassens badare: Urbana badhus i Finland 1893–1928. Tahiti, 12(2), 72–92. https://doi.org/10.23995/tht.115723