Hyvönen, H. (2022). Digitaalisen arkkitehtuurin kuvalähteillä: Katsaus tietokoneavusteisen arkkitehtuurin kuvahistoriallisia taustoja koskevaan tutkimukseen. Tahiti, 12(2), 112–123. https://doi.org/10.23995/tht.115726