Kähkönen, S. (2022). Uusia näkökulmia modernin sakraaliarkkitehtuurin tutkimukseen. Tahiti, 12(2), 141–145. https://doi.org/10.23995/tht.115729