Heidi Pietarinen, Miettinen, S., & Sarantou, M. (2022). Biotaidetta tarkasteleva laboratorio. Tahiti, 12(3), 111–120. https://doi.org/10.23995/tht.121885