Lukkarinen, V. (2023). Katkelmallista kirjoitusta maalausten pinnalla: Informalistinen taide ja kuvitelma universaalikielestä. Tahiti, 13(2), 48–70. https://doi.org/10.23995/tht.131902