Nylund, L. (2023). Alexander Lauréus genremålningar och den tidiga romantikens visuella kultur. Tahiti, 13(2), 135–140. https://doi.org/10.23995/tht.132037