Kokkinen, N., & Lahelma, M. (2023). Fragmentoituvan taidemaailman haasteita ja mahdollisuuksia. Tahiti, 13(2), 5–8. https://doi.org/10.23995/tht.137717