Roivainen, H. (2024). Utooppisten maisematyyppien jatkumo 2000-luvulla: Kuusi pohjoismaalaista taidemaalaria. Tahiti, 14(1), 156–162. https://doi.org/10.23995/tht.142938