Kihlman, A. (2018). Kolme tutkielmaa sukupuolesta: Identiteettipolitiikka Beda Stjernschantzin, Sigrid af Forsellesin ja Ellen Thesleffin taiteessa. Tahiti, 8(3), 45–48. https://doi.org/10.23995/tht.77455