Jokinen, T. (2015). ”Ei voi olla taiteilija olematta ihminen”: Gustaf Nyströmin kytköksiä aikansa kuvataiteeseen. Tahiti, 5(1). Noudettu osoitteesta https://tahiti.journal.fi/article/view/85558