Mäkelä, P. (2016). Kirkonrakentajasuku Rijf. Pohjalaisen kirkonrakentajasuvun rakennus- ja suunnittelutuotanto sekä toiminta kustavilaisen aikakauden Suomessa. Tahiti, 6(1). Noudettu osoitteesta https://tahiti.journal.fi/article/view/85610