Hiekkanen, M. (2016). Idealismista realismiin: Suomen luterilaisten kirkkojen alttaritauluista 1860-luvulta 1910-luvulle. Tahiti, 6(3). Noudettu osoitteesta https://tahiti.journal.fi/article/view/85632