Lundström, M.-S. (2019). ”De sade att jag var den yngsta, en föregångare!” : En biografi över konstnärinnan Ellen Thesleff. Tahiti, 9(3), 82–85. https://doi.org/10.23995/tht.88667