ANDERSSON, F. Att iscensätta det gemensamma: Representation, modalitet och komposition i Nordens arbetarkonst omkring 1950. Tahiti, v. 4, n. 2, 17 kesä 2014.