JOKINEN, T. ”Ei voi olla taiteilija olematta ihminen”: Gustaf Nyströmin kytköksiä aikansa kuvataiteeseen. Tahiti, v. 5, n. 1, 22 kesä 2015.