Wickman, Kerstin. 2021. ”Bauhaus-skolan en modell för Konstfackskolan 1944”. Tahiti 11 (1):84–91. https://doi.org/10.23995/tht.111928.