Hyvönen, Hanna. 2022. ”Digitaalisen Arkkitehtuurin kuvalähteillä: Katsaus Tietokoneavusteisen Arkkitehtuurin Kuvahistoriallisia Taustoja Koskevaan Tutkimukseen”. Tahiti 12 (2):112-23. https://doi.org/10.23995/tht.115726.