Nylund, Lotta. 2023. ”Alexander Lauréus genremålningar och den tidiga romantikens visuella kultur”. Tahiti 13 (2):135-40. https://doi.org/10.23995/tht.132037.