Lundström, Marie-Sofie. 2019. ”’De sade att jag var den yngsta, en föregångare!’ : En biografi över konstnärinnan Ellen Thesleff”. Tahiti 9 (3):82–85. https://doi.org/10.23995/tht.88667.