Kosonen, H. (2020) ”Sukupuolitettu ja tartuntavaarallinen itsemurha: tabu ja biovalta omaehtoista kuolemaa käsittelevissä englanninkielisissä nykyelokuvissa”, Tahiti, 10(2–3), ss. 143–147. doi: 10.23995/tht.100192.