Wickman, K. (2021) ”Bauhaus-skolan en modell för Konstfackskolan 1944”, Tahiti, 11(1), ss. 84–91. doi: 10.23995/tht.111928.