Svarvar, J. (2022) ”Första och andra klassens badare: Urbana badhus i Finland 1893–1928”, Tahiti, 12(2), ss. 72–92. doi: 10.23995/tht.115723.