Hyvönen, H. (2022) ”Digitaalisen arkkitehtuurin kuvalähteillä: Katsaus tietokoneavusteisen arkkitehtuurin kuvahistoriallisia taustoja koskevaan tutkimukseen”, Tahiti, 12(2), ss. 112–123. doi: 10.23995/tht.115726.