Waenerberg, A. (2022) ”Antroposofisen arkkitehtuurin avaimet”, Tahiti, 12(2), ss. 146–151. doi: 10.23995/tht.116194.