Lukkarinen, V. (2023) ”Katkelmallista kirjoitusta maalausten pinnalla: Informalistinen taide ja kuvitelma universaalikielestä”, Tahiti, 13(2), ss. 48–70. doi: 10.23995/tht.131902.