Nylund, L. (2023) ”Alexander Lauréus genremålningar och den tidiga romantikens visuella kultur”, Tahiti, 13(2), ss. 135–140. doi: 10.23995/tht.132037.