Kokkinen, N. ja Lahelma, M. (2023) ”Fragmentoituvan taidemaailman haasteita ja mahdollisuuksia”, Tahiti, 13(2), ss. 5–8. doi: 10.23995/tht.137717.