Kuuva, S. (2011) ”Näkökulmia Edvard Munchin tekstiaineistoihin”, Tahiti, 1(1). Saatavissa: https://tahiti.journal.fi/article/view/85412 (Viitattu: 5kesäkuuta2020).