Pirinen, H. (2011) ”Myyttinen Bernt Notke”, Tahiti, 1(1). Saatavissa: https://tahiti.journal.fi/article/view/85413 (Viitattu: 5kesäkuuta2020).