Svinhufvud, L. (2011) ”Sisustaminen ammattina: Valokeilassa sukupuolijärjestelmän, ammattikunnan ja työyhteisön hierarkiat”, Tahiti, 1(2). Saatavissa: https://tahiti.journal.fi/article/view/85422 (Viitattu: 3kesäkuuta2020).