Ockenström, L. (2012) ”Eloonjäämiskamppailuja idealismin kentällä: Näkemyksiä taiteen itsenäisyydestä”, Tahiti, 2(1). Saatavissa: https://tahiti.journal.fi/article/view/85432 (Viitattu: 3kesäkuuta2020).