Andersson, F. (2013) ”Mellan den flygande Engels och van Goghs gamla skor: ’Totalitär’ konst i aktuell forskning”, Tahiti, 3(2–3). Saatavissa: https://tahiti.journal.fi/article/view/85491 (Viitattu: 18huhtikuuta2024).