Andersson, F. (2014) ”Att iscensätta det gemensamma: Representation, modalitet och komposition i Nordens arbetarkonst omkring 1950”, Tahiti, 4(2). Saatavissa: https://tahiti.journal.fi/article/view/85523 (Viitattu: 5kesäkuuta2020).