Suominen-Kokkonen, R. (2014) ”Näkökulmia vuodesta 1973 lähtien: Pekka Korvenmaa, ystäviä ja taidehistoriaa”, Tahiti, 4(3). Saatavissa: https://tahiti.journal.fi/article/view/85549 (Viitattu: 23kesäkuuta2024).