Lähdesmäki, T. (2014) ”Tukku uusia ja joukko tuttuja näkökulmia julkiseen taiteeseen”, Tahiti, 4(4). Saatavissa: https://tahiti.journal.fi/article/view/85553 (Viitattu: 3kesäkuuta2020).